Het werk van een architekt

Bij het woord architect denken veel mensen aan de ontwerper van een huis, flat of andere bouwwerken. Dit is natuurlijk opzichzelf juist, maar het beperkt zich niet tot uitsluitend deze taken. Sterker nog, de architect van Architectenbureau Dick vd Heijden blijft na het ontwerpen en tekenen van bijvoorbeeld je nieuwe huis bij het gehele project betrokken. Ben kieskeurig bij het selecteren van een architect. Ga af op eerder werk van de betreffende persoon en baseer daarop je keuze. Ook is het belangrijk dat er een goede klik is met deze persoon, want je zal hem of haar gedurende het gehele proces van tekenen tot aan het uiteindelijke eindproduct (bijvoorbeeld je huis) vaak spreken om de voortgang en eventuele wijzigingen te evalueren.  

Werkwijze

Alvorens de architect aan de slag gaat met jouw idee, zal er een een intake gesprek plaatsvinden. Hier geef je aan welke aspecten je van je huis belangrijk voor je zijn en wat voor type huis je wil. Ook kun je nog eigen suggesties aanbrengen die de architect meeneemt in zijn uiteindelijke ontwerp. Allereerst maakt hij of zij een voorontwerp, dit is een ontwerp dat is gebaseerd op jouw wensen, maar nog aan te passen is. Wanneer je al je eventuele extra wensen of wijzigingen te kennen hebt gegeven, maakt hij of zij het definitieve ontwerp. Omdat iedereen een andere smaak heeft, kan het voorkomen dat jouw ontwerp niet past binnen het lokale bestemmingsplan. Hij of zij kan namens jou overleggen met het lokale bestuur of er afwijkingen kunnen worden toegelaten die in strijd zijn met het lokale bestemmingsplan.  Hij of zij regelt ook de bouwvergunning, inclusief alle daarbij komende administratie. Vervolgens zal er een map worden gemaakt waarin de belangrijke zaken zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld welke bouwmaterialen er zullen moeten worden gebruikt. Maar ook in welke hoeveelheid. Tevens staat er beschreven welke afmetingen de bouwmaterialen moeten hebben. Op basis van al dit soort informatie kunnen offertes worden uitgebracht door diverse aannemers, die uiteindelijk de klus zouden kunnen gaan realiseren. Ook het opvragen van offertes is vaak de taak van het architectenbureau. Het is ook van harte aan te raden om dit uit handen te geven, gezien het feit dat het architectenbureau hier een ruime ervaring mee heeft en derhalve goed kan inschatten wat voor jou de beste keuze zal zijn.   

De uitvoering

Zodra er daadwerkelijk een start is gemaakt met de bouw, zal de architect regelematig te vinden zijn op de bouwplaats. Hij of zij heeft de verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat alles verloopt zoals is gepland en dat alles op een juiste manier wordt uitgevoerd. Tot aan het moment van de oplevering is hij of zij jouw vertrouwenspersoon waarbij je terecht kan voor vragen.


Delen