De hovenier

Hovenierswerkzaamheden

Een hovenier kan voor een bedrijf werkzaam zijn maar kan zich ook profileren als zelfstandige. Dit beroep kent een breed scala aan werkzaamheden. Zo kan hij/zij worden ingezet om een stuk grond in gereedheid te brengen, wanneer daar een tuin moet worden aangelegd. Ook zorgt deze werkman voor het onderhoud van gemeentetuinen of de tuin van een particulier. Bomen kappen, tuinhuisjes bouwen zijn ook klussen, die door de tuinier kan worden gedaan. Zelfs de aanleg van een terras en deze bestraten, zal een professioneel hovenier moeten kunnen realiseren. Voor plantsoenonderhoud en het aanleggen van een sportpark of groenstrook zal ook een hovenier nodig zijn.  


Opleiding

 

De tuinman in spé leert tijdens de MBO opleiding, Hovenier en Groenvoorziening, alle onderdelen en details voor het aanleg van plantsoenen en borders. Maar ook tuinonderhoud is één van de belangrijkste vakken voor de MBO-kandidaat. Gebruik van apparaten en gereedschap komen aan bod, evenals het communiceren met eventuele klanten. Financiën, organisatie en het werven van nieuwe klanten zitten ook in het lespakket. Er is ook een HBO-opleiding op het gebied van hovenierswerkzaamheden. Dit is de opleiding Tuin- en landschapsinrichting. Deze educatie biedt de mogelijkheid om zich te specialiseren. Er wordt veel aandacht besteed aan ontwerpen, ecologie en planuitwerking. Landschapsbouw, aanleg, onderhoud en beheer komen ook aan bod.


Werkzaamheden van de hovenier

De werkzaamheden die moeten worden uitgeoefend hebben veel met de seizoenen te maken. Midden in de winter is niet de allerbeste periode voor de aanleg van een vijver. Dit zal dus in het voorjaar plaats moeten vinden. Het planten van bomen en struiken zal meestal in het najaar gebeuren. Bloemborders en gazononderhoud zal zich afspelen vanaf de lente tot aan de herfst. Hovenierswerkzaamheden zijn afwisselend en interessant, omdat ze zo verschillend van aard zijn. Een vijver aanleggen is weer heel iets anders dan een terras bestraten. De hovenier kan zijn beroep uitoefenen bij een hoveniersbedrijf of gemeente. Maar ook bij een groot stratenmakersbedrijf, die diverse klussen aanneemt, kan de tuinman aan het werk. Een ingenieursbureau en een grondverzetbedrijf hebben soms ook een tuinder in dienst. De hovenier moet wel de beschikking hebben over veel energie (lichamelijk soms zwaar werk), creatief en klantgericht zijn, beschikken over financieel inzicht en kunnen plannen. De meest voorkomende werkzaamheden zullen zich buiten afspelen. Naast de belangrijkste activiteiten die hierboven al zijn benoemd zal een hovenier ook inzetbaar moeten zijn bij:

  • Het bedienen en onderhouden van irrigatiesystemen
  • Planten kweken uit zaad
  • Stekken van planten opkweken
  • Tuingereedschappen repareren en onderhouden
  • Klanten adviseren omtrent aanleg en onderhoud tuinen

Kijk voor een ervaren hovenier voor Wassenaar en omgeving op Hoveniersbedrijf J T A van Marwijk BV.


Delen